TARIEVEN & VERGOEDING

Tarieven
Een sessie duurt 60 minuten, het tarief is € 95,- euro per sessie (incl BTW en voorbereiding en verwerking van de informatie achteraf). Dit tarief geldt ook voor het intakegesprek, oudergesprekken en eventuele gesprekken/observaties op school. Het telefonische kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Afspraken
Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak is kosteloos, mits dit uiterlijk 24 uur van tevoren gebeurt.
Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht.

Vergoedingen
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging : VIT www.vit-therapeuten.nl, nr 773.21-A . Hier kunt u zien in hoeverre uw ziektekostenverzekering de kosten (deels) vergoedt. Tevens ben ik ingeschreven in het RBCZ register onder nummer 409041R. Mijn KvK nr te Amsterdam is 34138347. Aangaande geschillen en klachten omtrent de behandeling verwijs ik u naar de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) www.scag.nl en het tuchtrecht www.tcz.nu

Privacy
Ik ben als praktijk op de hoogte van de nieuwe regels voor privacy, de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming die ingegaan zijn op 25 mei 2018. Tevens heb ik de noodzakelijke maatregelen getroffen, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Bij het oudergesprek vraag ik u dan ook een privacy-document te ondertekenen , zodat duidelijk is waar ik de gegevens voor gebruik.

Als er nog vragen zijn, dan beantwoord ik ze graag.
Neem bij voorkeur graag contact met mij op via telefoon of e-mail.
VITSCAGRBCZ